עמוד:154

IV מהלך הניסוי א . המערכת האלקטרונית באיור 8 . 8 נתון המעגל החשמלי שתוכנן ונבנה על פי הדרישות והנתונים שבסעיף : 1-111 לעיל . איור לשאלה 8 . 3 א . המעגל החשמלי ב . אופיין של טרנזיסטור הספק : מתח פולט-קולט בתלות במתח הבסיס

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר