עמוד:150

את גורם המחזור של אות דופק מלבני ניתן לשנות בכמה דרכים . הדרך הפשוטה ביותר היא כמובן באמצעות מחולל אותות שמאפשר שינוי מבוקר של גורם המחזור של אות דופק מלבני ( ראו הניסוי בנספח . ( דרך אחרת היא באמצעות השוואה של אות גל משולש ( שאותו יוצרים באמצעות מעגל מיוחד , ( או גל שיני משור , לאות מתח ייחוס קבוע ( מתח , ( DC כמתואר באיור . 8 . 3 באיור אפשר לראות כי אות הגל המשולש הוא בעל זמן מחזור , 7 " ובעל מתח מזערי V mm מרבי . F על-ידי השוואה של מתח ייחוס קבוע ( K ) לאות הגל המשולש מוצאים את הזמנים t ו- / בכל מחזור שבהם הגל המשולש גדול או קטן מערך הייחוס . אות הדופק 2 x המלבני שנוצר מופעל ( במצב ( ON בפרק הזמן , t < t < t ומנותק ( מצב ( OFF בזמנים x 2 האחרים . מכאן נובע שניתן לשנות את גורם המחזור על-ידי שינוי המצב ההדדי של אות הייחוס והגל המשולש , למשל , על-ידי הגדלה ( או הקטנה ) של ערך אות הייחוס . משווה כזה ממומש באמצעות מגבר שרת ( איור , 8 . 4 ראו גם איור 4 . 9 בניסוי . ( 4 כאן , מגבר השרת פועל בין שני מצבים קיצוניים : המצב שבו מתח המוצא ( PWM ) שווה למתח הרוויה החיובי כאשר מתח הגל המשולש גדול ממתח הייחוס , והמצב שבו מתח המוצא שווה למתח הרוויה השלילי כאשר מתח הגל המשולש קטן ממתח הייחוס . כתוצאה מכך , מתקבל גל ריבועי לא-סימטרי שגורם המחזור שלו ניתן לשינוי ( הערה ? . אפשר גם ליצור אות דופק מלבני באמצעות משווה המתחנן במיוחד למטרה זו . בניסוי זה נשתמש במגבר שרת רגיל כמשווה . ( א > ור 8 . 3 א . אות גל משולש ואות מתח ייחוס trrtct בתלות בזמן . ב . אות הדופק המלבני הנוצר מחיתוך שני האותות הללו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר