עמוד:149

אם נאפיין את שינוי הזרם בכל מחזור באמצעות הגודל p = \ — 100 ( הנתון באחוזים , ( נוכל לרשום את משוואה ( 8- 1 ) בצורה 21111 -1 ? \ 000 ולכל י / נתון נוכל לחשב את . / בטבלה 8 . 1 רשומים ערכי תדר הדופק בתלות ב , /' - עבור ערכי R- \ 1 אופייניים למנוע זעיר . ( R = 0 . 06 Q , 1 = 70 p . H ) מהטבלה אנו למדים כי מיתוג המנוע בדופק מלבני בעל תדר של כ ^ , 4000 מבטיח ששינויי הזרם לא יעלו על 10 ° / 0 מהערך המרבי של הזרם ( תדר ה . (/> = 90 ° / 0 , 10 ° / 0- בנוסף לתדר , צורת אות הדופק המלבני נקבעת גם על-ידי גורם המחזור ( D ) של האות . יתירה מזו , בתדר נתון , ערכו של גורם המחזור D קובע את המתח הממוצע V ay על הדקי המשרן ( או המנוע במעגל המעשי : ( V ^ V-D כאשר v היא תנופת אות הדופק המלבני . מכאן שהמהירות הממוצעת של המנוע נמצאת ביחס ישר לגורם המחזור של אות הדופק ו כאשר D שואף לאפס , המהירות שואפת לאפס , בעוד וכאשר - ? 1 ם , מתקבלת המהירות המרבית של המנוע במתח v הנתון . טבלה 8 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר