עמוד:148

שינויי הזרם במשרן , או ערך הזרם המרבי והמזערי , תלויים בתדר הדופק ובגורם המחזור שלו . ברור כי ככל שזמן המחזור T של אות הדופק קטן יותר יחסית לקבוע הזמן r של המעגל , r = — , RL כך שינויי הזרם במעגל יהיו קטנים יותר ( איור . ( 8 . 2 7 ( # y מאידך כאשר , T » T מתקבל האפנון המרבי של הזרם , שערכו נע בין / = 0 לבין / = — R ( כאשר V תנופת אות הדופק . ( במעגל מעשי , שינויים קטנים בזרם אינם גורמים לשינויים גדולים במומנט הסיבוב , ולכן ביצועי המנוע טובים יחסית . מאידך , ככל שתדר הדופק גבוה יותר , כך הפסדי ההספק במעגל גדולים יותר ( זכרו כי ההיגב ההשראותי של משרן , ולכן גם של מנוע , נמצא ביחס ישר לתדר האות . ( יתירה מזו , במעגל מעשי דרוש בדרך כלל דוחף זרם למנוע ( ראו ניסוי ( 5 הממומש באמצעות טרנזיסטורי הספק . ידוע שככל שתדר המיתוג של טרנזיסטור הספק גדול יותר , כך הפסדי ההספק בו גדולים יותר . לכן לא רצוי למתג את המנוע בתדרים נמוכים מדי ( כי אז שינויי הזרם בזמן המיתוג גדולים מדי ) ולא בתדרים גבוהים מדי ( כי אז הפסדי ההספק במעגל גדולים מדי . ( התלות של תדר הדופק / בשינויי הזרם במעגל RL נתונה על-ידי : ' 0 -21111 T 4- ( 8-1 ) f = = X ( 1-8 ) כאשר 1 , / ד הם הזרם המזערי והמרבי במשרן , בהתאמה , R היא ההתנגדות האומית Z-7 היא ההשראות של המעגל , ובהנחה שגורם המחזור . D = 1 / 2 איור 8 . 2 שינויי הזרם במשרן בכל מחזור של אות הדופק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר