עמוד:146

מנותק מהמקור , מהירותו קטנה לאפס . אם תדר דופק המתח אינו קטן מדי , שינויי המהירות של המנוע אינם גדולים , ובתנאים מסוימים הם כמעט אינם מורגשים . בניסוי זה נלמד את העקרונות של שיטת הבקרה הקרויה בקרת אפנון רוחב דופק . ( PWM = Pulse Width Modulation ) במיוחד נכיר מעגל אלקטרוני המשמש ליצירת דופק מלבני שאת גורם המחזור שלו ניתן לשנות כרצוננו . באמצעות שינוי גורם המחזור של אות הדופק משנים את הערך הממוצע של המתח על המנוע , וכך גם את מהירות הסיבוב שלו . 11 מטרות הניסוי בתום הניסוי יידעו התלמידים : . 1 להסביר את העקרונות של בקרת מערכת בשיטת אפנון רוחב דופק ( PWM ) ולהביא דוגמאות של מערכות המבוקרות בשיטה זו . . 2 להסביר את היתרונות והחסרונות של בקרת מהירות מנוע ז"י בשיטת . 3 . PWM לחשב את התדר של מקור דופק מלבני במעגל RL הגורם לשינויי הזרם במשרן בגבולות נתונים . A לתאר מעגל עקרוני המשמש ליצירת אות דופק מלבני ולהסביר כיצד ניתן לשנות את מאפייני הדופק המתקבל ממעגל זה . . 5 לווסת מהירות של מנוע ז"י המבוקר בשיטת PWM באמצעות שינוי של מאפייני הדופק המלבני במעגל נתון . . 6 לבקר אות דופק מלבני על הדקי מנוע ז '' י ולמדוד את המהירות הרגעית והמהירות הממוצעת של מנוע המופעל על-ידי דופק זה . . 7 לחשב את קבוע הזמן של המנוע באמצעות מדידת שינויי המהירות בעקבות שינוי מדרגה בגורם המחזור של אות הדופק . הערכת משן הניסוי 4 שיעורים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר