עמוד:145

ניסוי 8 מערכת לבקרת המהירות של מנוע זרם ישר בשיטת אפנון רוחב דופק ( PWM ) I מבוא בניסוי 5 למדנו כי מהירות הסיבוב של מנוע זרם ישר ( ז '' י ) הנמצא ביחס ישר למתח שעל הדקיו , ולכן הקטנת המתח , 3 V ^ 6 V-n למשל , גורמת להקטנת מהירות הסיבוב לכמחצית . השאלה היא , כיצד נוכל לווסת את מהירות הסיבוב של מנוע אם ברשותנו מקור מתח ישר קבוע . את הבעיה הזאת אפשר לפתור בכמה דרכים . אחת הדרכים , שאינה יעילה כלל , היא לשנות את מתח ההדקים של המנוע באמצעות מחלק מתח ( פוטנציומטר . ( זהו פתרון בזבזני , היות שבמהירויות נמוכות ( כאשר דרוש מתח נמוך יחסית למתח העבודה האופטימלי של המנוע , ( כמות גדולה של אנרגיה חשמלית הופכת לחום ומתבזבזת . דרך אחרת , יעילה יותר , היא למתג את המנוע בין מצב הפעל ( ON ) למצב נתק , ( OFF ) כך שהמנוע יושפע רק מן המתח הממוצע על הדקיו . בצורה זו ניתן להקטין את האנרגיה החשמלית שהמנוע צורך , בהתאם ליחס בין הזמן שהוא מחובר לזמן שהוא מנותק מהמקור . בדרך דומה מווסתים , למשל , את כמות האור שמפיקה נורת להט חשמלית . כידוע , כמות האור שהנורה מפיקה נמצאת ביחס ישר להספק החשמלי שהיא צורכת . אם ברצוננו להפיק מנורה של 100 \ ¥ ( הספק מלא ) רק שני שלישים מכמות האור המרבית , נוכל לעשות זאת על-ידי כך שננתק ונחבר לסירוגין את הנורה למעגל חשמלי . למשל , במשך שתי שניות הנורה תחובר למקור , ובמשך השנייה הבאה תנותק מהמקור , וכך הלאה . בתדר דופק זה , חוט הלהט שבנורה אינו מספיק להתקרר בזמן הניתוק , ובממוצע , כמות האור שהנורה מפיקה היא כ 66 ° / 0- מהכמות האור המרבית המתקבלת בפעולה רצופה . על עיקרון זה מבוססת בקרת רוחב דופק ( PWC = Pulse Width Control ) שבה משתמשים , בין היתר , גם לוויסות המהירות של מנועי זרם ישר . כאשר המנוע מחובר למקור , הוא מקבל כמעט את מלוא מתח ההדקים של המקור ומהירותו גדלה לערך אופייני , וכאשר הוא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר