עמוד:144

. 8 פתחו במעבד תמלילים את קובץ הנתונים "תגובת מעבר עבור דופק מדרגה עם הגבר . " 10 חזרו על סעיפים 7-5 והשוו את קבוע זמן עבור הגבר 10 לקבוע הזמן עבור הגבר של . 2 האם קבועי הזמן גדלים ( או קטנים ) עם הגדלת ההגבר ? האם התוצאות המדודות מתאימות למשוואה ?( 7-5 ) הסבירו . . 9 אתגר פתחו במעבד תמלילים את קובצי הנתונים ששמרתם עבור שני ההגברים של בקר המערכת . חזרו על סעיף 5 לעיל עבור שני המקרים . בדקו מתי קיימות תנודות באות המוצא של המערכת . עבור המקרה התנודתי , חשבו את זמן המחזור של התנודות המתרסנות ואת קבוע הזמן של דעיכת התנודות . על פי נתונים מדודים אלו חשבו את התדירות הטבעית ומקדם הריסון האפקטיביים של המערכת . השתמשו במשוואות ( 7-5 ) - ( 7-4 ) לחישוב התדירות הטבעית ומקדם הריסון של המנוע . השוו את המספרים שקיבלתם לנתוני המנוע של היצרן , ונסו להסביר את הסיבות להבדלים ( אס קיימים . ( VI מקורות ואתרים ברשת . 1 מערכות בקרה , ר . יהל וז . בהיר , הוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( ספר הלימוד העיוני . ( . 2 מערכות בקרה , ז . בהיר , הוצאת "מערכות הספק" . ( 1993 ) www . nelnickrobotics . com / motorposition . html . 3 אתר שבו אפשר למצוא מעגלים אלקטרוניים רבים למימוש מערכות בקרה . המעגלים מלווים גם בהסברים פשוטים על פעולת כל מעגל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר