עמוד:143

. 2 עד כמה גרף השגיאה שמדדתם תלוי באות המבוא ? האם הדבר מתאים לתיאוריה ? הסבירו . . 3 פתחו במעבד תמלילים כלשהו , Notepad ) למשל ) את קובץ הנתונים "תגובת מעבר ידנית עם הגבר . " 2 בחרו קטע של נקודות דגימה שבו מתח המבוא גדל . העתיקו נקודות אלו לגיליון אלקטרוני . השתמשו בנתונים שבתחילת הקובץ כדי למצוא את התלות של המתח ( בוולטים ) בנקודה TP בזמן ( בשניות , ( ושרטטו את הגרף המתאים . מהו סדר 2 הגודל של תקופת המעבר בדגימות שבחרתם ? האם הוא מתאים לזמן שבו התבצע השינוי הידני במתח המבוא ? מה תוכלו להסיק מכך על קבוע הזמן של המערכת ? עתה בחרו קטע של נקודות דגימה שבו מתח המבוא קטן . השוו את התנהגות המתח F TP בזמן במקרה זה להתנהגות במקרה הקודם ( שבו מתח המבוא גדל . ( האם קיימים 3 הבדלים ? הסבירו . A חזד 7 על סעיף 3 לעיל עבור קובץ "תגובת מעבר ידנית עם הגבר . " 10 השוו את הגרף של תלות המתח בזמן במקרה זה לגרף שהתקבל עבור הגבר . 2 מהו ההבדל העיקרי בין שני הגרפים ? . 5 פתחו במעבד תמלילים את קובץ הנתונים של תגובת המעבר לדופק בעל הגבר . 2 בחרו קטע של נקודות דגימה שבו מתח המבוא גדל ( בערכו המוחלט ) בקפיצת מדרגה . העתיקו את הנקודות הללו לגיליון אלקטרוני , והשתמש בנתונים שבתחילת הקובץ כדי לסרטט גרף של תלות המתח ( בוולטים ) בזמן ( במילישניות . ( האם קיימות תנודות במתח ? בהנחה שהמערכת מתנהגת כמערכת מסדר שני , האם מקדם הריסון האפקטיבי ( £ *) גדול , שווה , או קטן מיחידה ? הסבירו . . 6 סרטטו את האופיין המתאים ומצאו את קבוע הזמן של תגובת המערכת ( ראו סעיף הרשות בניסוי . ( 3 לשם פשטות הניחו כי התגובה היא מעריכית עם מעריך יחיד . . 7 חזרו על סעיפים 6-5 עבור קטע של נקודות דגימה שבו מתח המבוא קטן בקפיצת מדרגה . האם קבוע הזמן במקרה זה זהה לקבוע הזמן הקודם שמצאתם ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר