עמוד:142

בשלבי הניסוי הבאים נשתמש במחולל אותות ליצירת אות מדרגה במבוא . . 10 חבר את מוצא מחולל האותות לנקודת הבדיקה . TP בחרו אות דופק מלבני בעל תדר של , 0 . 1 Hz גורם מחזור של , 50 % ועוצמה של .-4 V סובבו את הפוטנציומטר P למצב שבו התנגדותו מרבית . קבעו את ההגבר של מגבר השגיאה ל- c . K = 2 . 11 הפעילו את מקליט תופעות המעבר באמצעות לחיצה על הפקד . Run הקליטו את המתח בנקודת הבדיקה TP במשך כ60- שניות . שמרו את הקובץ שהקלטתם בשם "תגובת 2 מעבר דופק מדרגה עם הגבר . " 2 . 12 שנו את ההגבר של מגבר השגיאה ל . K = 10- חזרו על סעיף 11 לעיל ושמרו את הקובץ c בשם "תגובת מעבר דופק מדרגה עם הגבר . " 10 שלבי הניסוי הבאים הם פעילויות אתגר . . 13 ניתן לשנות את סדר המערכת , ולכן גם את תגובת המעבר של המערכת , על-ידי חיבור קבל בענף המשוב של מגבר השגיאה . חיבור קבל בטור או במקביל לפוטנציומטר /' 3 הופך את הבקר היחסי לבקר יחסי-אינטגרלי . בצעו את השינוי במעגל על-ידי קיצור נקודת הבדיקה TPg לנקודת הבדיקה . 14 . TP חזרו על סעיפים 12-10 לעיל . שמרו את הקבצים בשמות שונים . V עיבוד וניתוח התוצאות . 1 השוו ( איכותית ) את הגרף של שגיאת המערכת בתלות בהגבר שמדדתם , להתנהגות התיאורטית שחישבתם בשאלה . 7 . 2 האם ההתנהגות המדודה דומה להתנהגות התיאורטית הצפויה ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר