עמוד:141

. 5 חזרו על סעיף 4 תוך הגדלה הדרגתית של הגבר מגבר השגיאה לערכים . 20 , 12 , 8 , 4 , 2 ערכו טבלה בת שתי עמודות ורשמו בעמודה הראשונה את ההגבר ובעמודה השנייה את הפרש המתחים ( בערכם המוחלט ) 2 0 . V - V TP התייחסו להפרש מתחים זה כאל שגיאת המערכת . סרטטו גרף של שגיאת המערכת כפונקציה של הגבר מגבר השגיאה . . 6 שנו את מצב הפוטנציומטר P ] כך שהמתח בנקודה TP , יהיה .-3 V חזרו על סעיפים 5-4 לעיל . עתה נמדוד את תגובת המעבר של המערכת לשינוי מדרגה ( ידני ) במצב הפוטנציומטר P x ( שינוי מדרגה באות הרצוי . ( . 7 חברו את מבוא משקף התנודות הספרתי לנקודת הבדיקה . TP חברו רב מודד לנקודת הבדיקה TP ] וקבעו את מצב הפוטנציומטר P כך שהמתח בנקודה TPj יהיה .-1 V הפעילו את התוכנה PC-LAB 2000 בתצורה "מקליט תופעות מעבר '' קבעו את הרגישות האנכית ל 0 . 1 \ - ואת בסיס הזמן . 1 sec- > בחרו שם לקובץ הנתונים המוקלט ( בתפריט . ( file / save data ובאמצעות הפוטנציומטר , P קבעו את ההגבר של מגבר השגיאה 3 ל- . K = 2 c . 8 הפעילו את מקליט תופעות המעבר באמצעות לחיצה על הפקד , Run ובו בזמן סובבו במהירות את הפוטנציומטר P למצב שבו המתח K הוא כ- ע .-3 המתינו מעט TP [ x והמשיכו להקליט , אבל עכשיו סובבו את הפוטנציומטר P בכיוון ההפוך והקטינו את המתח 3 v-v F TP לערך ל 1 \ - ( בערך . ( חזרו על פעולה זו פעמיים שלוש . שמרו את הקובץ שהקלטתם ( בשם "תגובת מעבר ידנית עם הגבר . " 2 החזירו את P למצב שבו המתח בנקודה TP , הוא . K TP ) = -1 V . 9 שנו את הגבר מגבר השגיאה ל . K = 10- חזרו על סעיף 8 לעיל ושמרו את הקובץ החדש c שקיבלת בשם אחר " ) תגובת מעבר ידנית עם הגבר . ( " 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר