עמוד:140

שאלה 7 . 7 מהו תפקיד מגבר המשוב ( מגבר היחידה ( t / במעגל שבאיור ? 7 . 12 הסבירו . 1 c ג . ביצוע הניסוי תחילה נכייל את המערכת , על-ידי קביעת מצב הפוטנציומטרים 7 } ו- . ^ ניתן להשתמש בתוצאות שקיבלתם בניסוי 5 לכיול מגבר השגיאה , ( U ) כלומר , כדי לקבל את התלות של המגבר במצב הזוויתי של הפוטנציומטר P ( אם התוצאות נמחקו , יש לבצע מחדש את הכיול , כמתואר בסעיף "ביצוע הניסוי" בניסוי . ( 5 . 1 כוונו את הפוטנציומטרים P -7 P לאמצע הסקלה לערך . חברו רב מודד לנקודת 2 x הבדיקה . TP שנו את מצב הפוטנציומטר 7 } כך שהמתח הנמדד בנקודה TP יהיה .-4 V . 2 חברו את הרב מודד לנקודת הבדיקה . TPg סובבו את הפוטנציומטר T כך שהמתח בנקודה TP יהיה .+ 4 . 1 V בהמשך נתייחס למצב הפוטנציומטרים 7 } ו- 7 כאל מצב ייחוס שאותו לא נשנה . עתה נמדוד את שגיאת המערכת הפועלת בחוג סגור ( ההפרש בין האות המצוי לאות הרצוי ) במצב המתמיד . בכל המדידות , הפוטנציומטר הוא העומס היחיד על המנוע . . 3 חברו רב מודד אחד לנקודת הבדיקה nnnn ) TP ( הרצוי ) ורב מודד שני לנקודת הבדיקה rmnn ) TP 2 המצוי . ( סובבו את הפוטנציומטר P כך שהמתח בנקודה TP יהיה .-1 V . 4 קבעו את הגבר מגבר השגיאה לערכו המזערי . ( 1 ) רשמו את ערך המתח הנמדד בנקודה TP 2 ( יש להמתין שניות אחדות להתייצבות המערכת . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר