עמוד:139

מעגל זה התקבל מן המעגל החשמלי ששימש בניסוי 5 ( ראו איור ( 5 . 18 על-ידי הוספת משוב . המעגל כולל פוטנציומטר משוב ( P ) המוצמד פיזית ( באמצעות תמסורת מכנית ) לציר 2 המנוע . הפוטנציומטר הנוסף ( 7 * 2 ) נועד לכיול המערכת : באמצעותו שולטים על המתח בנקודת הבדיקה , TPg ולכן גם על המתח המתקבל על זחלן פוטנציומטר המשוב ( מתח המשוב . ( הצורך בכיול נובע מכך שבמערכת זו אנו מעוניינים שהמתח המתקבל מפוטנציומטר המשוב במצב המתמיד ( האות המצוי ) ישווה למתח המתקבל מפוטנציומטר המבוא P ( האות הרצוי . ( במערכת הכוללת פוטנציומטרים /» -1 P אידיאליים זהים 2 x x לחלוטין , ניתן להשיג זאת על-ידי שינוי מצב הפוטנציומטרים irw » 7 } כך שהמתחים בנקודות הבדיקה TPg -1 TP יהיו שווים בערכם המוחלט ( למשל ,+ 4 V ,-4 V בהתאמה 7 . ( במקרה זה , שינוי הזווית של הפוטנציומטר P גורם לשינוי זהה במצב הפוטנציומטר . P מעשית , הפוטנציומטרים לעולם אינם זהים לחלוטין , ולכן מפעילים את המעגל כך שערכו המוחלט של המתח בנקודת הבדיקה TP יהיה גבוה במעט מערכו המוחלט של המתח 8 בנקודת הבדיקה TP ( למשל , + 4 . 1 V בנקודה TP g לעומת 4 V בנקודה . ( TP מדידת מתח המשוב המתקבל על פוטנציומטר המשוב נעשית בנקודת הבדיקה . TP מתח זה , שערכו נע בין 0 V לבין ,+ 4 V מיתוסף ישירות למתח ( השלילי ) המתקבל במוצא מגבר המבוא ( מגבר יחידה . ( תחום המתח המתקבל ממגבר המבוא ( למשל , בנקודה ( TP הוא 0 V 0 עד ,-4 V בהתאם למצב הפוטנציומטר x . P לפיכך , מתח המוצא של מגבר השגיאה ( המתח בנקודה ( TP הוא חיובי או שלילי בהתאם 3 לסימן של הפרש המתחים v - TPQ המופיע במצוא המהפך . 2 שאלה 7 . 5 בהנחה שהתחום הליניארי של מגבר השגיאה מוגבל על-ידי מתח הרוויה ,-5 V-+ 5 v- > והגברו המרבי של מגבר זה הוא , K = 20 מהו הפרש המתחים המרבי במבוא * TP ) ( V 1 ? שעדייו מבטיח עבודה בתחום הליניארי של ההגבר ? 2 0 שאלה 7 . 6 מדוע במעגל הכולל רכיבים לא אידיאליים , דרוש שהערך המוחלט של המתח בנקודה TP 8 יהיה גדול במעט מהערך המוחלט של המתח בנקודה ? TP מה יקרה אם הוא יהיה קטן 0 במעט מהמתח הזה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר