עמוד:137

שאלה 7 . 3 מנתקים את מגבר המשוב במערכת מן הבקר ( המערכת פועלת בחוג פתוח . ( חזרו על סעיף ג בשאלה , 7 . 2 וחשב את Ad , בתנאים אלו ( עבור אותו . ( A 0 , שאלה 7 . 4 מגדילים את הגבר הבקר ל ^ ,-= 1000- כאשר המערכת פועלת בחוג סגור . חזרו על החישובים שבסעיף ג של שאלה . 7 . 2 מה יהיה הערך של Aft- אם הגבר הבקר K יגדל c לאינסוף ( כלומר , הבקר יפעל כבקר ?( ON-OFF IV מהלך הניסוי א . הציוד דרוש משקף תנודות ספרתי או משקף תנודות אנלוגי עם מערכת איסוף מידע ממוחשבת הכוללת מערכת אלקטרונית ומחשב שאליו מחוברת מערכת איסוף המידע וומותקנת בו תוכנה מתאימה מערכת לבקרת מהירות מנוע ז '' י עם בקר יחסי - שני ספקי כוח מעבדתיים הניתנים לכיוון מחולל אותות שני רבי מודדים עם גששים משקולות זעירות 10 ) גרם כל אחת , ( רצועות גומי לתליית המשקולות על ציר המנוע . ב . המערכת האלקטרונית באיור 7 . 12 נתון מעגל חשמלי שתוכנן ונבנה על פי הדרישות והנתונים שבסעיף -111ב לעיל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר