עמוד:135

בקיטעון . במצב זה זרם חשמלי זורם במנוע משמאל לימין . כאשר מתח המבוא 1 . ן שלילי , תפקידי הטרנזיסטוריס מתחלפים והזרם זורם בכיוון ההפוך . המתח V במעגל זה הוא מתח המוצא של הבקר היחסי המשולב במערכת . לכן המתח הזה חיובי או שלילי בהתאם להפרש המתחים המתקבלים מפוטנציומטר המשוב ומפוטנציומטר המבוא . ערכו המוחלט של own V על-ידי מתח הרוויה של מגבר השגיאה בבקר היחסי ונע בין ערך שלילי מרבי m לבין ערך חיובי מרבי ( ראו איור 3 . 5 בניסוי . ( 3 פוטנציומטר המשוב במערכת מצומד למנוע באמצעות תמסורת רצועה . יחס הקטרים בין הפוטנציומטר לציר המנוע הוא כ , 20 : 1- דבר המבטיח שמהירות הסיבוב של הפוטנציומטר לא תעלה על כ150- סיבובים לדקה . כדי ליצור שגיאה השווה להפרש בין מתח פוטנציומטר המשוב ומתח פוטנציומטר המבוא , משתמשים באות מתח שלילי מפוטנציומטר המבוא ( U ) שאותו מזינים יחד עם אות המתח מפוטנציומטר המשוב ( Uj ) למבוא המהפך של מגבר השגיאה ( המבוא הלא-מהפך של מגבר השגיאה מאורק , ראו איור . ( 7 . 11 כמו כן משתמשים במגבר חוצץ בין פוטנציומטר המשוב לבין מגבר השגיאה . מגבר זה ממלא תפקיד דומה לתפקיד המגבר החוצץ שבין פוטנציומטר המבוא למגבר השגיאה ( ראו ניסוי . ( 5 ההגבר של מגבר השגיאה ניתן לוויסות באמצעות שינוי ההתנגדות R בענף המשוב של מגבר זה ( איור . ( 7 . 11 הערך המרבי של ההגבר של מגבר השגיאה הוא כ . 20- איור 7 . 10 "חצי" גשר H עם שני מקורות מתח ו המעגל מורכב מזוג טרנזיסטורים PNP-1 NPN הפועלים כדוחפי זרם למנוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר