עמוד:134

באשר לגרפים שבאיוריס 7 . 8 ו , 7 . 9- מן הראוי לציין שתי נקודות ! . 1 מהירות הסיבוב של המנוע ( והפוטנציומטר ) בתקופת המעבר ( שהיא הזמן r s עד להתייצבות התנודות באיור 7 . 8 או הזמן r עד שהזווית המצויה מגיעה ל- 95 % מהערך s במצב המתמיד באיור ( 7 . 9 אינה קבועה בתחילה , המהירות קטנה מאוד , אחר כך היא גדלה למקסימום ( במקרה שבו , (|* > 1 ולבסוף היא קטנה לאפס . במקרה התנודתי , £ * < 1 ) איור , ( 7 . 8 מהירות זו מחליפה את סימנה ( הפוטנציומטר מסתובב בשני הכיוונים ) בתדר התנודות המרוסנות . co ^ : rnvn ) מהירות הסיבוב של הפוטנציומטר שווה לנגזרו * לפי הזמן של זווית הסיבוב ולכן גם לשיפוע של הגרפים באיורים 7 . 9-7 . 8 בכל רגע נתון . ( . 2 את התלות בזמן של זווית פוטנציומטר המשוב ניתן לתרגם לתלות בזמן של המתח המתקבל מהפוטנציומטר , אם ידועה פונקציית התמסורת של הפוטנציומטר . בהנחה שהמתח המתקבל מהפוטנציומטר מתואר על-ידי משוואה , ( 7-3 ) הגרפים באיורים 7 . 8 7 . 9- מייצגים ( לאחר נרמול מתאים ) גם את התלות בזמן של המתח המתקבל מפוטנציומטר המשוב . ב . מערכת הניסוי המערכת לבקרת מצב בחוג סגור שתשמש אותנו בניסוי זה היא גרסה משופרת של מערכת לבקרת מנוע ז '' י שבה השתמשנו בניסוי . 5 כזכור , המערכת לבקרת מהירות מנוע ז"י כוללת שלושה רכיבים עיקריים 1 בקר יחסי , מנוע , ומתמר של מהירות למתח . המערכת המשודרגת כוללת אף היא שלושה רכיבים : בקר יחסי , מנוע , ומתמר של זווית ( מצב ) המנוע למתח חשמלי . הבקר האנלוגי היחסי דומה לבקר שבו השתמשנו בניסוי , 5 מלבד הבדל אחד : המעגל כולל שני דוחפי זרם ( ולא דוחף אחד ) היוצרים צורת חצי גשר . H ניתן להשתמש בחצי גשר ( ולא בגשר מלא ) אם כוללים במעגל שני מקורות מתח , כמתואר באיור . 7 . 10 מעגל זה ( שלשם הפשטות מופיעים בו רק הרכיבים העיקריים ללא נגדים וקבלים ) כולל זוג טרנזיסטורים PNP ^ NPN הפועלים בתצורה הידועה בשם דוחף-מושך : ( pull-push ) כאשר מתח המבוא V חיובי , הטרנזיסטור העליון ( NPN ) מוליך , והטרנזיסטור התחתון ( PNP ) m

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר