עמוד:133

זמן המחזורי של התנודות המתרסנות הוא הערך ההופכי לתדר התנודות המרוסנות . coj תדר זה נמצא ביחס ישר לתדר התנודות הטבעי d * 27 T * [ 1 * 7 ? . לכן , ככל < f-w מתקרב ל1- ( אולם עדיין קטן מ ( 1- כך התגובה היא תנודתית פחות . לעומת זאת , כאשר מקדם הריסון £ * גדול מ , 1- מערכת הבקרה פועלת בריסון יתר . במקרה זה , שינוי מדרגה במצב פוטנציומטר המבוא גורם לשינוי מעריכי , ללא תנודות , של זווית פוטנציומטר המצב ( איור . ( 7 . 9 איור 7 . 9 כאשר , £ * > 1 שינוי מדרגה בזווית הרצויה ( A # ) גורם לעלייה מעריכית בזווית המצויה ( ff > ' איור 7 . 8 כאשר , ? <\ שינוי מדרגה בזווית הרצויה ( A 0 , ) גורם לתנודות בזווית המצויה ( 9 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר