עמוד:129

כדי להשתמש בפוטנציומטר הסיבובי במערכת בקרה , יש להתמיר את זווית הסיבוב של הפוטנציומטר למתח חשמלי . המתח V הנמדד על הזחלן של הפוטנציומטר הסיבובי ( איור ( 7 . 4 נמצא ביחס ישר לזווית הסיבוב . 6 ואמנם , אם V הוא המתח בין שני ההדקים הקיצוניים של הפוטנציומטר , אזי המתח בין AB מוצא הזחלן להדק A נתון על-ידי : C ' mav I כאשר 0 max היא זווית הסיבוב המרבית של הזחלן בפוטנציומטר ( איור . ( 7 . 4 במערכת בקרה הפועלת בחוג הסגור , המתח על הפוטנציומטר המייצג מצב המנוע מושווה למתח המבוא למערכת . הדרך הפשוטה ביותר להשוואת מתחים היא באמצעות יצירת אות מתח שהוא ההפרש בין שני מתחים המתקבלים משני פוטנציומטרים ( איור . ( 7 . 5 כאשר מסובבים את שני הפוטנציומטרים ( איור ( 7 . 5 לאותו מצב ( כלומר כאשר < % ו , ( 6 ' , אזי המתחים על שני הזחלנים הם שווים , ומתח השגיאה V e הוא אפס . ככל שהפרש הזוויות 9 - 6 2 גדול יותר , כך מתח השגיאה v גדול יותר . איור 7 . 4 פוטנציומטר סיבובי להמרת זווית במתח חשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר