עמוד:128

יחס התמסורת הוא היחס שבין קוטר ציר המנוע ( או הגלגל שעל ציר המנוע , i , d x לבין קוטר הפוטנציומטר d ( איור d 2 2 . — , ( 7 . 3 יחס זה קובע את מהירות הסיבוב של הפוטנציומטר ולכן גם את זווית הסיבוב שלו יחסית לזווית הסיבוב של המנוע x ? מהירות הסיבוב של המנוע = מהירות הסיבוב של הפוטנציומטר ( 7-1 ) 1 ^ 2 ובמהירות סיבוב קבועה של המנוע , מתקיים x | — זווית הסיבוב של המנוע = זווית הסיבוב של הפוטנציומטר ( 7-2 ) J 2 לכן , אם רוצים לסובב את הפוטנציומטר בזווית , 9 יש לסובב את ציר המנוע בזווית של נעיר כי במערכות תעשייתיות ומסחריות מקטינים את מהירות הסיבוב של העומס ( והפוטנציומטר ) על-ידי שילוב של תמסורת פנימית במנוע . במערכות אלו ציר הסיבוב של מכלול המנוע עם התמסורת הפנימית מסתובב במהירויות נמוכות בהרבה מהמהירות הסיבובית של ציר המנוע ( מנועים כאלה קרויים מנועי סרוו . ( איור 7 . 3 פוטנציומטר מוצמד למנוע באמצעות תמסורת רצועה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר