עמוד:127

111 רקע עיוני א . בקרת זווית בחוג סגור את זווית הסיבוב של גוף מסתובב ( כדוגמת סביבון ) ניתן למדוד בצורה עקיפה , באמצעות מדידת מהירות הסיבוב הרגעית על-ידי חיישן מתאים ( כגון מקודד אופטי , ראו ניסוי , ( 5 וחישוב זווית הסיבוב על-ידי חישוב האינטגרל של מהירות הסיבוב לפי הזמן . ניתן גם למדוד ישירות את זווית הסיבוב באמצעות פוטנציומטר סיבובי המוצמד באופן מכני לציר הסיבוב של הגוף . הפוטנציומטר יוצר במוצאו מתח הנמצא ביחס ישר לזווית הסיבוב של הגוף ( ראו סעיף 4 . 3 בספר הלימוד . ( במיוחד נוח למדוד את זווית הסיבוב של מנוע באמצעות פוטנציומטר סיבובי המוצמד ישירות לציר המנוע ( איור . ( 7 . 2 הפוטנציומטר מהווה עומס על המנוע ולכן נדרש זרם מסוים ( התלוי במומנט שמפעיל הפוטנציומטר ועומס נוסף , אם קיים ) להפעלת המנוע ( ראה ניסוי . ( 5 כאשר משתמשים בפוטנציומטר למדידת זווית הסיבוב , מקטינים בדרך כלל את מספר סיבובי הפוטנציומטר בהשוואה למספר סיבובי המנוע באמצעות תמסורת מתאימה , הנעשית כדי למנוע נזק לפוטנציומטר . התמסורת הפשוטה ביותר היא באמצעות רצועה משותפת לציר המנוע ( או העומס ) ולציר הפוטנציומטר ( איור . ( 7 . 3 איור 7 . 2 פוטנציומטר סיבובי מוצמד ישירות לציר המנוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר