עמוד:124

. 4 ההגבר שמדדתם הוא למעשה היחס בין המתח על הקבל למתח המוצא של המחולל . תיאורטית , הגבר זה נמצא ביחס הפוך לשורש הריבועי של הגורם + ( 0 ) T ) 2 ] / , / כלומר , 1 / 2 [ , G ~[\ + (< yr ) 2 כאשר r = RC הוא קבוע הזמן של המעגל ar \ הוא התדר ביחידות של . rad / sec לכן , תיאורטית , השיפוע של הקטע האסימפטוטי הוא . 20- — עד decade כמה קרוב השיפוע שמדדת לערך תיאורטי זהי הסבירו . . 5 תיאורטית , הקו האסימפטוטי חותך את ציר התדר בנקודה שערכה הוא c 0 = l / r ( תדר הברך . ( חשבו את קבוע הזמן r של המעגל . עד כמה קרובה נקודת החיתוך שקיבלתם בסעיף ( 3 ) לעיל לערך תדר הברך ? הסבירו . VII מקורות ואתרים ברשת מערכות בקרה , מאת ר . יהל וז . בהיר , הוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( ספר הלימוד העיוני . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר