עמוד:123

. 4 הפעילו את תוויין בודה על-ידי לחיצה על הפקד Start במישק התוויין . עקבו אחר ערכי התדר והמתח 15 ) זןז (^ המתחלפים בחלון המישק של התוויין . עם סיום הדגימה ( הפקד Stop מופעל ) תוכלו לראות בחלון זה את כל ערכי התדר והמתח שנדגמו . . 5 שמרו את תרשים בודה של ההגבר שקיבלתם כקובץ תמונה על-ידי בחירה בברירה Save image מתוך התפריט File שבמישק התוויין . שמרו גם את ערכי התדר והמתח שנדגמו על-ידי בחירה בברירה . File / Save data בחרו בשם Bode לקובץ הנשמר . ( הקובץ Bode הוא קובץ טקסט שבו שלוש עמודות : תדר ביחידות הרץ , הגבר בוולטים , והגבר בדציבלים . ( פתחו את הקובץ Bode באמצעות מעבד תמלילים , וודאו שהוא כולל את כל ערכי הדגימות , מהערך המינימלי ( 1 Hz ) עד לערך המקסימלי . ( 10 kHz ) אם הקובץ אינו שלם , חזרו על הניסוי . . 6 נתקו את מקורות המתח מן המעגל וצאו מהתוכנה . PC LAB 2000 ניתוח התוצאות . 1 העתיקו את העמודה הראשונה והעמודה השלישית מן הקובץ Bode ( תדר והגבר בדציבלים ) לגיליון אלקטרוני . השתמשו בפקד "הוספת פונקציות '' עם הקטגוריה '' מתמטיקה וטריגונומטריה '' שביישום Excel ( כבאיור נ 17 . שבנספח , ( כדי לחשב את הלוגריתם העשרוני של ערכי התדר . הפעילו את אשף התרשימים וסרטטו את הגרף של ההגבר ( בדציבלים ) כפונקציה של הלוגריתם של התדר . האם קיבלתם תלות לינארית בכל תחום התדרים ( קו ישר ?( הסבירו . . 2 השתמשו בפונקציה LINEST שביישום Excel כדי לחשב את שיפוע קו ההגבר בתחום התדרים הגבוהים שמדדתם ( למשל . (/> 500 Hz מהי השיפוע המתקבל ? . 3 הדפיסו את קובץ התמונה ששמרתם על דף . A 4 רשמו את הערכים המתאימים על צירי התדר וההגבר ( התוכנה אינה רושמת מספרים ליד הצירים הללו . ( בעזרת סרגל , האריכו את הקטע הישר של קו ההגבר ( הקו האסימפטוטי ) המתקבל בתדרים גבוהים עד לחיתוכו עם ציר התדר ( ציר ה . ( 0- מהו התדר שבו חותך הקו האסימפטוטי את ציר ה * - ל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר