עמוד:122

ג . מדידת תגובת התדר של מעגל RC הציוד הדרוש משקף תנודות ספרתי או נתח ספקטרלי מחולל אותות רב מודד ספרתי נגד של 1 A / 2 בעל דיוק של ± 5 % קבל של 0 . 1 uF מפסק 3 מצבים כבלים , הדקי תנין , מחברי , BNC מחבר למוצא המקבילי של המחשב ( לפי הצורך . ( מהלך הניסוי . 1 השתמשו במעגל המתואר בניסוי הנספח ( איור נ ( 16 . עם נגד /? = 1 kfi וקבל של . 0 . 1 \ x ¥ ודאו שהמתג במצב . ( 2 ) . 2 הפעילו את התוכנה PC LAB 2000 בתצורה "מחולל אותות '' ובחרו באות מוצא סינוסי בעל עוצמת שיא לשיא של V = 3 V והיסט ( DC ) של אפס וולט . העבירו את המתג למצב . ( 1 ) לחצו על הפקד Run במשקף , וודאו שהאות הסינוסי מתקבל במרכז המרקע . . 3 בחרו בברירה Bode Plotter מתוך תפריט . Tools ודאו שהציר האנכי ( Vertical scale ) נתון ביחידות של דציבל ( 5 dB / div ) ותחום המתחים (*'' range ) הנבחר הוא . 3 V בחרו בתחום התדר ( Frequency range ) המקסימלי של , 10 kHz ובתדר התחלתי של . 1 Hz תדר זה הוא גם ערך ברירת המחדל לקפיצות בתדר האות המתקבל מהמחולל . ודאו שסקלת התדר וקפיצות התדר הן לוגריתמיות ( בקר logfreq . scale מסומן . ( ודאו בתפריט "Options / Frequency step size" כי קפיצת התדר במוצא מהמחולל היא 100 ° / 0 ( במצב זה ערכי התדר הנדגמים הם : ,... 200 , 100 ,... , 30 , 20 , 10 ,... , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 וכוי . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר