עמוד:121

. 2 בחרו בתצורת Function Generator וכוונו את המחולל להפקת אות מוצא סינוסי שעוצמת השיא לשיא שלו היא V = 4 V וההיסט ( DC ) הוא . 0 V קבעו את תדר אות הסינוס . 1 kHz ^ העבירו את התוכנה לתצורת העבודה של הנתח הספקטרלי , Spectrum Analyzer ) איור . ( 6 . 8 הפעילו את הסמנים שבתפריט , View ובחרו בפקד המציין את תחום התדרים 4 kHz עם 1 זז 200 של 1 ) 1 א . ( . 3 רשמו את התדר היסודי המופיע על המרקע וכן את תדרי ההרמוניות הגבוהות המופיעות על המרקע . קבעו את תחום הרגישות האנכית כך שניתן יהיה לקרוא את עוצמת ההרמוניות הגבוהות יחסית לעוצמת ההרמוניה היסודית ( השתמש בסמנים כדי לקבוע גדלים מדויקים . ( רשמו בטבלה את עוצמת ההרמוניות היסודיות של האות וההרמוניות הגבוהות של האות כפי שמציג הנתח הספקטרלי . A חזרו על סעיפים 3-2 עבור שלושה אותות מחזוריים נוספים : אות גל ריבועי , אות גל משולש ואות גל שיני משור . בחרו אותו תדר יסודי ( 1 kHz ) ואותו מתח שיא לשיא { Vp = 4 V ) עבור כל האותות . ניתוח התוצאות . 1 השוו בין התדרים היסודיים של האותות שחושבו על-ידי הנתח הספקטרלי לתדרי האותות שהתקנתם במחולל . האם התדרים זהים ? הסבירו . . 2 חשבו את היחס בין תדרי ההרמוניות הגבוהות לתדר ההרמוניה היסודית לכל אחד מהאותות שמדדתם באמצעות הנתח הספקטרלי . האם תדרי ההרמוניות הגבוהות המופיעות בנתח הספקטרלי מתאימים לערכים התיאורטיים ( היעזר באיור ?( 6 . 5 הסבירו . . 3 חשבו את היחס בין עוצמת ההרמוניה הראשונה לבין עוצמת ההרמוניה היסודית לכל אחד מהאותות שמדדתם באמצעות הנתח הספקטרלי . השוו יחס זה ליחס התיאורטי המתקבל מפירוק פוריה של האות ( היעזרו באיור . ( 6 . 5 עד כמה קרוב הערך התיאורטי לערך המחושב על-ידי הנתח הספקטרלי ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר