עמוד:120

. 2 עברו לתצורה של "נתח ספקטרלי" ( איור . ( 6 . 8 בדקו את השפעת פקדי הרגישות הספקטרלית ( frequency range ) והרגישות האנכית ( Volts / Div ) על צורת ההצגה של האות . השתמשו בסמנים ( תפריט ( View / Markers ( FFT ) כדי לקבוע במדויק את תדר ההרמוניה היסודית ואת התדרים של ההרמוניות הגבוהות יותר . רשמו את התדרים של הקווים הספקטראליים . האם כל התדרים של הקווים הספקטראליים הנראים על המרקע הם כפולות שלמות של ההרמוניה היסודית ? הסבירו . . 3 פתחו את מישק מחולל האותות על-ידי לחיצה על הפקד Function Generator ( ראו איור נ 10 . בניסוי בנספח . ( פתחו את חלון המישק של תוויין תרשים בודה על-ידי בחירת התפריט Tools / Bode Plotter שבמישק המחולל . הפעל את התווין על-ידי לחיצה על הפקד . Start - עקבו אחר ערכי התדר והעוצמה ( בוולטים או בדציבלים ) המופיעים על המרקע . בדקו את ההשפעה של שינוי תחום התדר והערך ההתחלתי ( frequency start ) על צורת האות המוצג . סגרו את מישק התוויין ולאחר מכן את מישק מחולל האותות . ב . מדידת הספקטרום של אות מחזורי הציוד הדרוש - משקף תנודות ספרתי או - נתח ספקטרלי - מחולל אותות כבלים והדקי תנין , מחברי , BNC מחבר למוצא מקבילי של המחשב ( לפי הצורך . ( מהלך הניסו * . 1 חשב את מוצא מחולל האותות ישירות למבוא אות המתח של המשקף . ( שים לב שבשני המכשירים יש "להאריק" יציאה אחת להארקה משותפת . ( חברו את המשקף אל המחשב והפעילו את התוכנה . PC-LAB 2000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר