עמוד:117

המישק הגרפי בתצורת עבודה זו דומה מאוד למישק העבודה בתצורה , Scope כאשר את בסיס הזמן ( הציר האופקי ) מחליף ציר התדר . ( Frequency range ) כל אחד משבעת פקדי ציר התדר מציין את הרוחב המקסימלי של חלון התדר . לדוגמה , כאשר לוחצים על הפקד , 4 kHz תחום התדרים המיוצג על המרקע הוא 0 Hz עד 4 kHz ( שימו לב שמספר המשבצות בכל תחום גדול בדרך כלל ממספר המשבצות הנראה על המרקע . ( באיור 6 . 8 ניתן לזהות אות בעל תדר יסודי של f = 1 . 07 kHz והרמוניה בתדר o כפול של . 2 / = 2 . 14 kHz כמו כן נראה קו ספקטרלי בתדר של , 3 . 74 kHz שאינו הרמוניה 0 של התדר היסודי . את הרעש הנלווה לאותות אלו ניתן להקטין ( או להגדיל ) על-ידי שימוש בחלונות שונים ( FFT Windows ) שאותם ניתן לבחור מתוך התפריט . Options איור 6 . 8 המישק הגרפי בתצורת עבודה של נתח ספקטרלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר