עמוד:116

שאלה 6 . 2 מודדים אות בנתח ספקטרלי ומקבלים שני רכיבי תדר עיקריים במישור התדר , האחד בגובה של 4 משבצות והשני בגובה של משבצת אחת . הערוץ האנכי של הנתח מכויל ל-ען . 20 ( 18 /< 1 א . מהו יחס המתחים בין שני רכיבי התדר ? ב . אם עוצמת המתח של הרכיב הגבוה היא , 1 V מהי עוצמת המתח של הרכיב הנמוך ? הערה : עוצמה של A [ dB ] מתאימה ליחס המתחים י y 4 [ dB ] = 20 1 og F 2 / Fj שאלה 6 . 3 סרטטו את תרשים בודה של מערכת שפונקציית התמסורת שלה G (< y ) מקיימת : G ( a >) = 1 + JTCO במשוואה זו r הוא קבוע הנתון ביחידות זמן . מהו ערך ההגבר \ G \ כאשר התדר a שואף לאפס ?(<« - > 0 ) מהו ערך ההגבר \ G \ כאשר התדר a גדול מאוד ? מהו ערך ההגבר כאשר ?< wr = 1 הנחיה . כדי לחשב את הערך המוחלט \ G \ כפלו תחילה את המונה והמכנה בגורם . ( 1 - ) JTCO תארו את ציר ה * - ביחידות . ra > IV שימוש במערכת PC-LAB 2000 לניתוח ספקטרלי ולהצגת תגובת התדר של מערכת בניסוי המתואר בנספח לחוברת זו הצגנו את משקף התנגדות המשלב את המחשב האישי כאמצעי לעיבוד אותות והצגתם . בנוסף לשתי תצורות העבודה שהכרנו ( משקף תנודות ומקליט תופעות מעבר ) כוללת התוכנה PC-LAB 2000 גם את התצורה של נתח ספקטרלי . ( spectrum לעבוד בתצורה ללחוץ analyzer ) כדי זו יש על הפקד ^ ' ^ ן ^ spectrum במסך הפתיחה של התוכנה , ואז מתקבל מסך העבודה בתצורת הנתח הספקטרלי ( איור . ( 6 . 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר