עמוד:115

המוחלט \ G \ נהוג לציין ביחידות דציבל iwpn . ( dB ) בין הערך בדציבלים לבין הערך המוחלט ןסן הוא G ( dB ) = 20 log \ G { w )\ כאשר log הוא פונקציית הלוגריתם העשרוני . שני הגרפים המתארים את התלות של G ( dB ) ושל < p בתדר w נקראים גם תרשים בודה של המערכת . דוגמה לתרשים בודה של מערכת מסדר ראשון נתונה באיור 6 . 7 ( ראו סעיף 8 . 3 בספר הלימוד . ( שימו לב לערכים שעל ציר x-n הנתונים ביחידות של , COT כאשר r הוא קבוע הזמן של המערכת מסדר ראשון . שאלה 6 . 1 מהו קצב הדגימה המינימלי הדרוש במדידת אות גל משולש , אם ידוע כי זמן המחזור של הגל המשולש הוא 1 מילישנייה . איור 6 . 7 תרשים בודה של מערכת מסדר ראשון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר