עמוד:114

פונקציית התמסורת של מערכת מוגדרת כיחס בין אות המוצא 7 ( 0 לביו אות המבוא ? . x ( i ) y { t ) x ( t ) G מכך נובע כי פונקציית התמסורת של המערכת , , G תלויה אף היא בתדר co של אות המבוא . ניתן להראות ( ראו סעיף 8 . 2 בספר הלימוד ) כי את פונקציית התמסורת G ניתן להציג כפונקציה מרוכבת , כלומר , פונקציה שיש לה חלק ממשי וחלק מדומה . כזכור , לכל מספר מרוכב ניתן לחשב את התנופה שלו ואת זווית המופע שלו . אם 2 2 M = a + jb הוא מספר מרוכב , , ^ - \ = j אזי /< 7 + 6 ץ |^/| 3 הוא התנופה של המספר , ו- # > = arctg — היא הזווית שלו . בצורה דומה , אם פונקצית התמסורת G היא גודל \ a ) מרוכב , כלומר G ( co ) = C (< p ) + jD ( a >) כאשר C הוא החלק הממשי ( התלוי בתדר ) של , G ו0- הוא החלק המדומה ( התלוי בתדר , ( אזי התנופה והזווית של G נתונים על-ידי : G = \ lc + D 2 ( 6-4 ) ^ T < Z ' G = arctg | ( D מכאן שההגבר K וזווית המופע < p של אות המוצא ( משוואה (( 6-3 ) שווים לתנופה \ G \ ולזווית < p של פונקציית התמסורת של המערכת , בהתאמה ( משוואה . ( 6 . 4 ( מהי זווית G המופע של אות המוצא , , < p אם אות המבוא x ( t ) הוא בעל זווית מופע < p שונה מאפסי ) את פונקציית התמסורת התלויה בתדר co נוח לתאר בצורה גרפית . לשם כך מסרטטים בנפרד את תלות הערך המוחלט \ G \ בתדר , ואת התלות של הזווית < p בתדר . את הערך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר