עמוד:113

ב . תגובת התדר של מערכת מהעובדה שכל אות מחזורי ניתן לפירוק לסכום של אותות סינוסיים נובע כי חקירת התגובה של מערכת לאות מבוא סינוסי יכולה ללמד על התגובה של המערכת לאות מחזורי בכלל , ולתלות של התגובה בתדר האות המחזורי , בפרט . תלות התגובה של מערכת בתדר אות המבוא הסינוסואידלי הוא תגובת התדר של המערכת . במיוחד - פונקציית התמסורת של מערכת בקרה תלויה בתדר האותות במערכת . ניתן להראות כי במערכת בקרה ליניארית , אות מבוא סינוסי יוצר אות מוצא סינוסי בעל תדר זהה לתדר אות המבוא למערכת , אך בעל הפרש מופע ביחס לאות המבוא . התנופה של אות המוצא גדולה ( או ^ קטנה ) מתנופת אות המבוא בגורם K ( ההגבר ) שגם הוא פונקציה של תדר אות המבוא למערכת . אם x { t ) הוא אות מבוא סינוסי עם תדר זוויתי ? . a > ( 6-2 ) x ( t ) = X sin cot אזי אות המוצא ^( 0 הוא אות סינוסי הנתון על-ידי ו ( 6-3 ) y ( t ) = KXsm (( 0 t + < p ) כאשר ^ היא תנופת אות המבוא ; ההגבר K והזוית 0 תלויים בתדר co ( איור . ( 6 . 6 איור 6 . 6 אות מבוא סינוסי x ( t ) יוצר אות מוצא סינוסי v ( 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר