עמוד:112

אותות מחזוריים מורכבים יותר ( כגון דופק , אות ריבועי , אות משולש או אות שיני משור ) מיוצגים במישור התדר על-ידי מספר רב יותר של הרמוניות . לדוגמה , באיור 6 . 5 מתוארים כמה אותות מחזוריים במישור הזמן ובמישור התדר . שימו לב שאות הדופק הוא בעל ערך ממוצע שונה מאפס ולכן כולל איבר . DC באותות האחרים איבר DC-r \ הוא אפס ( מדועי . ( קיימים בשוק נתחים ספקטרלייס ייעודיים המציגים על מרקע את אות המבוא במישור התדר . אולם גם בפעילות זו ( ובפעילויות הבאות ) נשתמש , PC-SCOPE-3 שהתוכנה הנלווית אליו , כוללת את האפשרות של ניתוח ספקטרלי של אותות . הערה . הערך » המופיע באיור 6 . 5 מציין מספרים טבעיים בתחום 1 עד אינסוף , d הוא גורם המחזור של הדופק . / הוא תדר האות המחזורי ביחידות הרץ . A הוא הערך שיא לשיא של האות . אייר 6 . 5 צורות גלים אופייניות במישור הזמן , נוסחאות מקדמי טורי פורייה , והצגה במישור התדר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר