עמוד:111

מתמטית , הצגת האות במישור התדר מראה את המקדמים , B , B x 4 ] , A וכו' התורמים ^ לאות המחזורי בתדרים של ההרמוניות היוצרות את הטור במשוואה . ( 6-1 ) למשל , האות באיור 6 . 1 ג מתואר במישור התדר על-ידי שני קווים ישרים אנכיים בתדרים 1 kHz , 5 kHz-1 כאשר הגובה של כל קו יחסי למקדמים 5 , ו- 5 המופיעים בהרמוניות של אות זה . איור 6 . 4 האות המחזורי המתקבל כסכום של שני אותות סינוס , כפי שהוא מופיע במישור התדר איור 6 . 3 גרף תלת-ממדי של אות מחזורי מורכב במישור הזמן ובמישור התדר גם יחד . לתצוגה של אות במישור התדר קוראים ספקטרום והמכשיר שמציג ספקטרום נקרא נתח ספקטרום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר