עמוד:103

המתארות את תקופת המעבר שבה מחברים את המנוע למעגל ( כגון הנתונים באיור . ( 5 . 21 העתיקו נקודות אלו לגיליון אלקטרוני . השתמשו בנתוני המתח וזמני הדגימות של הנתונים המופיעים בתחילת הקובץ , כדי לנרמל את הערכים הדגומים ולקבל את תלות הזרם בזמן . סרטטו את הגרף המתאר את השתנות הזרם בזמן בעת מיתוג המנוע ( כגון איור 5 . 22 א . ( שאלה 5 . 8 מהו הזרם המקסימלי המתקבל בזמן המיתוג ? מהו הזרם במצב היציב ?( steady state ) נסו להעריך על פי הגרף שקיבלתם את משך תקופת פרק זמן המעבר ( ממצב מנוחה למצב של מהירות קבועה . ( לפי תוצאות המדידות , האם המערכת מתנהגת כמערכת עם ריסון עלקריטי ( £ > 1 ) או ריסון תת-קריטי ?( £ < 1 ) הסבירו . . 5 חזרו על הסעיף הקודם , כאשר אולם הפעם בחרו קטע של דגימות שבו מנתקים את המנוע ממקור המתח דוגמת איור 5 . 22 ב . האם משך תקופת המעבר בזמן הניתוק שווה למשך תקופת המעבר בזמן המיתוג ? הסבירו . איור 5 . 21 נקודות דגימה של תקופה המעבר בזמן מיתוג המנוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר