עמוד:102

. 20 חזרו על הסעיף , 19 אבל הפעם חברו את משקף התנודות הספרתי לנקודת הבדיקה . TP קכע 7 את הרגישות האנכית ל 3 \ - ואת בסיס הזמן . 1 s-y שמרו את הקובץ n שהקלטתם כקובץ "מהירות-זמן . " . 21 חזרו על סעיפים 20-19 כאשר המנוע עמוס במשקולת של כ50- גרס . תנו שמות שונים לקבצים שאתם שומרים בכל פעם . V עיבוד וניתוח התוצאות . 1 חשבו את שיפוע הגרף המתאר את התלות של מהירות הסיבוב של מנוע ללא עומס , בזרם המסופק למנוע ( ביחידות של . ( RPM / A מהו השיפוע התיאורטי הצפוי במנוע אידיאלי ללא עומס ? הסבירו את ההבדל בין תוצאות המדידות לבין הערך התיאורטי ( אם יש הבדל . ( בתשובתכם התייחסו הן לנתוני המנוע והן לדיוק במדידות . . 2 חשבו את שיפוע הגרפים המתארים את התלות של מהירות הסיבוב של מנוע עמוס ואת הזרם שצורך מנוע עמוס , במומנט החיצוני של העומס ( עבור מתח הדקים קבוע . ( מהם השיפועים התיאורטיים הצפויים במנוע אידיאלי ? הסבירו את ההבדל בין תוצאות המדידות לבין הערך התיאורטי . . 3 השתמשו בטבלה 5 . 2 כדי להעריך את מהירות הסיבוב שבה מתקבלת נצילות מרבית . אם יש ברשותכם דפי יצרן של המנוע , השוו את הערך שקיבלתם לערך שסיפק היצרן . עד כמה גדול ההפרש בין שני ערכים אלו , וכיצד ניתן להסביר הפרש זה ? אתגר . 4 פתחו באמצעות מעבד תמלילים כלשהו ( למשל ( Notepad את קובץ הנתונים ששמרתם כאשר הקלטתם את האות בנקודת הבדיקה TP ללא עומס על המנוע . קובץ זה מתאר 9 דגימות של המתח על הנגד R בתלות בזמן . בגלל ההתנגדות הנמוכה של נגד זה , ערכן של דגימות אלו נמצא ביחס ישר לזרם העובר במנוע . בחרו קטע של נקודות דגימה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר