עמוד:99

בעמודה האחרונה בטבלה זו רשמו את ההספק המתקבל ממכפלת המתח בזרם . . 11 סרטטו גרף של תלות מהירות המנוע במתח על הדקי המנוע . סרטטו גרף נפרד של תלות הזרם וההספק החשמלי במתח על הדקי המנוע . סרטטו גרף של תלות מהירות הסיבוב של המנוע בזרם שצורך המנוע . מדידות עם עומס ניצור עומס על המנוע באמצעות תליית משקולות ( של כ10- גרם כל אחת ) על רצועה דקה הכרוכה על ציר המנוע . בזמן סיבוב המנוע , המשקולת יוצרת מומנט חיצוני המנוגד לכיוון התנועה . גודלו של המומנט נמצא ביחס ישר למכפלת המסה של המשקולת בקוטר ציר הסיבוב של המנוע ( הערך המדויק של המומנט המתנגד לתנועה תלוי בטיב הרצועה , במקדם החיכוך וכוי . בניסוי איננו נדרשים לדעת את ערכו המדויק של מומנט זה . ( . 12 סובבו את הפוטנציומטר P למצב של הגבר ? K = 2 סובבו את הפוטנציומטר P כך l c 2 שהמתח הנמדד בנקודת הבדיקה TP יהיה . V TP « + 3 V מדדו ורשמו את קוטר ציר 4 המנוע שעליו נמצאת הרצועה ( ללא משקולות . ( . 13 כאשר המנוע אינו עמוס , מדדו את המתח בנקודת הבדיקה , TP את הזרם במנוע ( הזרם בין TP לבין ( TP ואת תדר הדופק בנקודה . TP , חזרו על מדידות אלו 4-3 פעמים טבלה 5 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר