עמוד:97

מעגל הצמד האלקטרואופטי המוצג באיור 5 . 19 כולל דלגלג \ ra \ ynn ( flip-flop ) כמכפיל תדר . ( t / 2 B ^ L ^ A ) תדר הדופק בנקודת הבדיקה TP U הוא כפול ממהירות הסיבוב , ותדר הדופק בנקודת הבדיקה TP , 2 גדול פי ארבעה ממהירות הסיבוב . את מרבית המדידות להלן נבצע עלת המתקבל בנקודת הבדיקה TP I ] ( תדר כפול . ( שאלה 5 . 7 חשבו את יחס התמסורת של המעגל הנתון באיור 5 . 18 במצב היציב ( כלומר , את היחס בין שינוי מהירות הסיבוב של המנוע לבין שינוי זווית הפוטנציומטר , P ] ביחידות של RPM למעלת סיבוב ללא עומס . ( הניחו כי : א . זווית הסיבוב המרבית של הפוטנציומטר P היא . (» 180 ° ב . הפוטנציומטר P הוא במצב של הגבר מרבי . 3 ג . מהירות המנוע היא n = 3000 RPM במתח הדקים של , v = 4 V אפס במתח של אפס וולט , והיא גדלה ליניארית . ב . ביצוע הניסוי תחילה נכייל את מגבר השגיאה t / , B על-ידי רישום ערך ההגבר שלו ליד כפתור הפוטנציומטר . P 3 . 1 חברו רב-מדד לנקודת הבדיקה TP ומדדו את המתח בנקודה זו . כוונו את 7 הפוטנציומטר P ] לערכו האמצעי . שנו את מצב הפוטנציומטר 7 } כך שהמתח הנמדד יהיה .-4 V בהמשך נתייחס למצב הפוטנציומטר 7 } כאל מצב ייחוס , ולא נשנה אותו . . 2 סובבו את כפתור הפוטנציומטר P נגד כיוון השעון למצב של התנגדות מינימלית . במצב 3 זה , ההגבר של U ] B הוא יחידה . . 3 חברו רב-מודד לנקודת הבדיקה TP , ומדדו את המתח בנקודה זו . חברו רב-מודד לנקודת הבדיקה TP ומדדו את המתח גם בנקודה זו . A ודאו כי המתחים בנקודות TP -1 TP , שווים בגודלם והפוכים בסימנם . רשמו ליד כפתור הפוטנציומטר ^ 3 את המספר . " 1 "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר