עמוד:96

כפי שניתן לראות מאיור , 5 . 18 מגבר היחידה ( t / , A ) אינו הופך את סימן האות ואילו המגבר השני ( i / 1 B ) הופך את סימן אות המבוא . לפיכך , תלות המתח על הדקי המנוע ( F TP ) במתח המבוא V TP נתונה על-ידי : 4 4 ^ = ^ 1 ^ 0 כאשר K הוא ההגבר של מגבר השגיאה הפועל בתחום הליניארי . ניתן למדוד את הזרם שהמנוע צורך באמצעות חיבור מד-זרם בין נקודות הבדיקה . TP o TP 3 ערכו של זרם זה נקבע בעיקר על-ידי העומס על המנוע ומאפייני המנוע האחרים , וכמעט שאינו מושפע מנתוני המעגל האחרים ( לטרנזיסטור ההספק Q יש הגבר זרם קבוע התלוי באופן חלש בעוצמת הזרם דרכו . ( ניתן לצפות אפוא כי שינויים בעומס המחובר למנוע ישנו ביחס ישר את הזרם העובר דרכו . באמצעות מדידת המתח בנקודה TP ניתן גם ללמוד על התלות בזמן של הזרם שצורך המנוע לאחר השינוי בעומס ( לנגד R יש התנגדות קטנה יחסית להתנגדות הפנימית של המנוע . ( איור 5 . 19 המעגל החשמלי של המתמר האלקטרואופטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר