עמוד:93

שאלה 5 . 4 מנוע ז"י מסתובב במהירות קבועה של 3000 סיבובים / דקה וצורך זרם של 0 . 3 A כאשר מתח של V = 12 V מסופק להדקיו . ההתנגדות הפנימית של המנוע , הנמדדת באמצעות רב-מודד כאשר המנוע במנוחה , היא . 2 Q מהו הכא"מ המושרה במנוע במהירות סיבוב של 3000 סיבובים / דקה ? מהו הזרם המרבי שהמנוע צורך אס המנוע מתחיל ממנוחה ? שאלה 5 . 5 מנוע ז '' י מסתובב במהירות קבועה של . n = 3600 RPM מומנט הסיבוב של הרוטור הוא 70 ניוטון-מטר . מהו ההספק המכני שמפתח המנוע ? אס נצילות המנוע היא , 77 = 90 % מהו ההספק החשמלי הנדרש ? שאלה 5 . 6 מנוע ז '' י מסתובב במהירות קבועה של n = 3600 RPM כאשר מחובר אליו עומס חיצוני שהמומנט הפועל עליו הוא . M = 2 N-m ההתנגדות הפנימית של המנוע היא , R = 2 Q והוא פועל במתח הדקים קבוע של . V = 12 V ידוע שנצילות המנוע היא . 77 = 90 ° / 0 מהו הזרם שצורך המנוע במצב זה ? מהי מהירות הסיבוב ללא עומס ? תארו את אופיין המנוע באמצעות גרף של תלות מהירות הסיבוב במומנט החיצוני . הציוד הדרוש משקף תנודות ספרתי או משקף תנודות אנלוגי עם מערכת איסוף מידע ממוחשבת הכוללת מערכת אלקטרונית ומחשב שאליו מחוברת מערכת איסוף המידע וומותקנת בו תוכנה מתאימה מערכת לבקרת מהירות מנוע ז"י עם בקר יחסי - שני ספקי כוח מעבדתיים הניתנים לכיוון ? מחולל אותות - שני רבי מודדים עם גששים משקולות זעירות 10 ) גרם כל אחת , ( רצועות גומי לתליית המשקולות על ציר המנוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר