עמוד:91

שאלה 5 . 1 א . מחברים כריכת מוליך למקור זרם ישר כמתואר באיור 6 . 16 ( מישור הכריכה מקביל לכיוון השדה המגנטי . ( מה יהיה הכיוון של מומנט הסיבוב שיפעל על הכריכה ? מה יקרה אם הכריכה תהיה במצב ניצב לכיוון השדה המגנטי ? ב . מוסיפים לכריכה שתי טבעות היוצרות קומוטטור וציר סיבוב שסביבו יכולה הכריכה להסתובב ( איור . ( 5 . 17 באיזה כיוון תסתובב הכריכה ? כמה סיבובים היא תבצע ? איור 5 . 15 דופקי המתח המתקבלים בתקופת מעבר כאשר המהירות קטנה איור 5 . 16 כריכה מוליכת זרם בשדה מגנטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר