עמוד:90

כאשר המנוע מסתובב , הפס חוסם את מעבר האור מןהמקור לחיישן במשך פרק זמן קצר בכל סיבוב . כתוצאה מכך נוצרת סדרה של דופקי מתח V p בתדר / השווה למספר סיבובי המנוע ביחידת זמן , n ( ראו איור . ( 5 . 13 את התדר / של סדרת הדפקים , / = — 1 ניתן לקרוא ישירות באמצעות מונה או באמצעות משקף תנודות . ניתן להגדיל את הדיוק של מדידת המהירות אם מוסיפים למתמר האלקטרואופטי מעגל אלקטרוני המכפיל את התדר ויוצר סדרת דפקים בתדר כפול ( או אף גדול פי ארבעה ) מתדר הסיבוב ( איור . ( 5 . 14 באמצעות מקודד אופטי כזה ניתן למדוד גם את שינוי המהירות בתקופת מעבר . בזמנים אלו המהירות אינה קבועה , ולכן גם תדר הדפקים המתקבלים מהחיישן אינו קבוע ( איור . ( 5 . 15 איור 5 . 14 דופקי מתח בתדר כפול מתדר המהירות הסיבובית איור 5 . 13 דופקי המתח המתקבלים מהמתמר האלקטרואופטי כאשר המנוע מסתובב במהירות קבועה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר