עמוד:87

ד . מערכת הניסוי מערכת לבקרת מהירות של מנוע בחוג פתוח כוללת שלושה רכיבים עיקריים ו הבקר , המנוע ומתמר למדידת מהירות המנוע ( איור ( 5 . 8 הבקר האנלוגי כולל ארבעה תת-מעגלים ( איור ( 5 . 8 ו פוטנציומטר מבוא המפיק במוצאו מתח הנמצא ביחס ישר למהירות הרצויה ; מגבר יחידה בתצורה לא מהפכת המפיק במוצאו אות מתח השווה לאות המתח המתקבל מהפוטנציומטר ; מגבר שגיאה הפועל בתחום הליניארי והמפיק במוצאו מתח מוגבר הפוך בסימנו למתח המבוא ; ודוחף זרם המספק למנוע זרם בעוצמה המספיקה להנעתו . מגבר היחידה דרוש כדי לחצוץ בין הפוטנציומטר לבין מגבר השגיאה שהוא בעל התנגדות מבוא נמוכה יחסית ( ללא מגבר יחידה , פוטנציומטר המבוא יגיב באופן לא-ליניארי . ( הזרמים המתקבלים ממגבר השגיאה נמוכים יחסית ( כמה מיליאמפריס ) ולכן דרוש מגבר זרם " ) דוחף זרם ('' שיכול לספק למנוע זרמים בעוצמה משתנה , מאפס עד לכמה מאות מיליאמפרים . דוחף הזרם ממומש כמגבר טרנזיסטור יחיד הפועל בתצורת פולט משותף ( איור . ( 5 . 9 טרנזיסטור הספק אופייני בעל הגבר זרם באות קטן (/ ye ) מסדר גודל של 100 ( ראו את תאופיין באיור 5 . 9 ב ) יכול לספק את הזרמים הדרושים להנעת מנוע זעיר הצורך כמה מאות מיליאמפרים . המנוע הזעיר פועל בתחום המתחים שבין + 6 V לבין .-6 V צריכת הזרם המרבית שלו היא כחצי אמפר , וערכה המדויק נקבע על-ידי המומנט של העומס החיצוני שהמנוע צריך איור 5 . 8 תרשים מלבנים של מערכת הניסוי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר