עמוד:83

ההספק החשמלי המושקע במנוע נתון על-ידי המכפלה של המתח וזו בזרם : r P H = iV , ממשוואה ( 5-5 ) נובע אפוא כי הנצילות ךר נתונה על-ידי ו = ^|« -100 8 ) ? 7 ( % ) = — ( 5 P H U כלומר , במתח הדקים קבוע , נצילות המנוע היא נמצאת ביחס ישר למהירות הסיבוב שלו . היות שמהירות הסיבוב קטנה עם הגדלת העומס החיצוני , הרי שגם הנצילות קטנה ככל שהעומס גדול יותר . במנועים מעשיים קיים ערך מסוים של העומס שעבורו הנצילות היא מרבית " ) העומס הנומינלי . ('' בעומסים גדולים ( או קטנים ) יותר מהעומס הנומינלי הנצילות קטנה ביחס ישר למומנט של העומס . ב . תגובה דינמית של מנועי ז '' י ההשראות של המוליכים במנוע היא מאפיין חשוב נוסף של מנוע ז"י . בגלל ההשראות העצמית L של כריכות המנוע , התלות של הזרם במנוע , במתח על הדקי המנוע , שונה מהמתואר במשוואה . ( 5-3 ) במיוחד , כאשר הזרם במעגל אינו קבוע ( למשל , בתקופת המעבר הנוצרת כאשר מחברים או מנתקים את המנוע מהמקור , ראו איור , ( 5 . 5 נוצר בכריכות המנוע כא"מ מושרה שגודלו .-Z , — כאשר — הוא קצב שינוי הזרם ( סימן \ dt ) \ dt ) המינוס מציין כי כיוון הזרם המושרה במנוע הפוך לכיוון הזרם מהמקור החיצוני . ( כדי לתאר את מעגל ( 5-5 ) בתקופת המעבר יש להוסיף למשוואה ( 5-3 ) איבר המתאר את הכא"מ הנוצר עקב ההשראות העצמית של המנוע ו ( 5-9 ) M 3 + M (« - *) מאחר שבתקופת המעבר מהירות הסיבוב a אינה קבועה , הרי שגם : nc אינו קבוע , וכל האיברים באגף שמאל של משוואה ( 5-9 ) משתנים בזמן ( אנו מניחים כי מתח המקור vup V i בזמן , / > 0 לאחר שינוי ב"קפיצת מדרגה . ( " ההתנהגות של הזרם בזמן חיבור המקור במעגל אינה פשוטה , ושונה אף מהתנהגות הזרם במעגל RL טורי טהור ( שבו . ( £ = 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר