עמוד:82

אזי ממשוואה ( 5-2 ) נובע כי 1 ( 5-4 ) («) , 7 כלומר , במצב היציב , מהירות הסיבוב של מנוע אידיאלי הפועל בריקס נמצאת ביחס ישר למתח בין מברשות המנוע . כאשר המנוע אינו פועל בריקם ( כלומר , מחובר אליו עומס ) אזי פועל עליו מומנט חיצוני M L במקרה זה , הזרם במעגל ( איור ( 5 . 5 אינו מתאפס גם כאשר המנוע מסתובב במהירות קבועה במצב היציב . במצב היציב , המומנט החיצוני M שווה למומנט החשמלי M הנוצר על-ידי כוחות לורנץ . ממשוואה ( 5-1 ) נובע אפוא כי הזרם / במעגל נמצא ביחס ישר למומנט החיצוני M כלומר : L ^ ' 5 ) < 5 ממשוואות ( 5-2 ) ו ( 5-3 ) - נובע כי מהירות הסיבוב הקבועה בתנאים אלו נתונה על-ידי ' Vj -iR ( 5-6 ) a = K c כאמור , בתנאים אלה הזרם / נמצא ביחס ישר למומנט החיצוני . ( 5-5 r 1 N 11 \ yn ) M לכן , L כאשר מגדילים את העומס על המנוע , מהירות הסיבוב של המנוע קטנה ביחס ישר ( במתח הדקים V { קבוע . ( נצילות המנוע מוגדרת כיחס שבין העבודה המכנית שמבצע המנוע בסיבוב העומס , לבין העבודה החשמלית המושקעת בו . ההספק המכני נתון על-ידי מכפלת מהירות הסיבוב של המנוע במומנט החיצוני M > ( 5-7 ) P = M -a L M במשוואה זו , P M מתקבל ביחידות של וואט אם M L נתון ביחידות של ניוטוןמטר , והמהירות co ברדיאנים / שנייה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר