עמוד:81

הזרם המושרה הוא תוצאה של הכוח האלקטרומניע המושרה בכריכה , שגודלו , , s ind נמצא ביחס ישר למהירות הסיבוב & של הכריכה : ( 5-2 ) e = K < o במשוואה זו , co נמדד ביחידות של רדיאנים / לשנייה , e ind ביחידות של וולט , in u , בדומה , K -b הוא קבוע מספרי שערכו תלוי בעוצמת השדה המגנטי , בצורת הכריכה , במספר הכריכות , וכוי . כאשר מחברים מנוע ז"י למקור מתח ישר שלו כא"מ c אזי במצב יציב ( steady state ) הזרם / במעגל החשמלי ( איור ( 5 . 5 מקיים את המשוואה : W = > , ( 5-3 ) ' * במשוואה זו , R היא ההתנגדות האומית של המנוע ושל המוליכים למנוע , r , הוא מתח המקור ( בוולט . ( שימו לב לסימני האיברים במשוואה זו . אם המנוע מסתובב בריקם ( ללא עומס ) במהירות קבועה , co ואם אין במנוע התנגדות וחיכוך מכניים , אזי הכא"מ החיצוני שווה בגודלו והפוך בסימנו לכא"מ המושרה . ממשוואה ( 5-3 ) נובע כי בתנאים אלו הזרם c במנוע מתאפס . לפיכך אם י ^ d , = איור 5 . 5 מעגל זרם ישר עם מנוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר