עמוד:78

11 מטרות הניסוי בתום הניסוי יידעו התלמידים ? . א . לתאר את המבנה העקרוני של מנוע חשמלי ז"י . ב . להסביר מהו כוח לורנץ וכיצד משתמשים בכוח לורנץ במנוע חשמלי ז '' י . ג . להסביר מהו כוח אלקטרומניע מושרה וכיצד הוא משפיע על פעולתו של מנוע חשמלי ז"י . ד . להסביר את הקשר בין המתח על הדקי מנוע ז"י לבין מהירות הסיבוב של המנוע ללא עומס ועם עומס . ה . למדוד מתחים , זרמים ומהירויות במנועים חשמליים ללא עומס ועם עומס . ו . לקבוע את הנצילות המכנית של מנוע חשמלי על פי מדידות של המהירויות ושל המומנט החיצוני של העומס . ז . להשוות בין נתונים מדודים של מנוע חשמלי , כגון תלות צריכת הזרם בעומס , לבין נתוני היצרן . הערכת משד הגיסוי 4 שיעורים 111 רקע עיוני א . מאפיינים של מנוע ז"י פעולתם של מנועים חשמליים מבוססת על קיומו של כוח לורנץ ו כאשר מטען חשמלי נע בשדה מגנטי פועל עליו כוח " ) כוח לורנץ . ( " גודלו של הכוח הפועל על המטען ביחס ישר לעוצמת השדה המגנטי ולמהירות המטען . אם המטענים החשמליים נעים בתוך מוליך חשמלי , אזי תנועתם יוצרת זרם חשמלי במוליך . לכן , כאשר מוליך נע בשדה מגנטי , פועל עליו כוח שנמצא ביחס ישר לעוצמת השדה המגנטי ולזרם העובר במוליך . אם המוליך הוא תיל ארוך , כיוון הכוח נקבע על פי כלל '' היד השמאלית '' ( איור ( 5 . 2 ו כאשר מניחים את כף יד שמאל כך שהאצבע היא בכיוון השדה המגנטי והאמה היא בכיוון הזרם במוליך , אזי האגודל מצביע על כיוון הכוח הפועל על המוליך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר