עמוד:73

A שנו מעט את הטמפרטורה הרצויה . ( 2 ° C ) האם המערכת פועלת כראוי ? השוו בין הסטייה מהטמפרטורה הרצויה במערכת הפועלת בשיטת , PWM לבין הסטייה בבקרה יחסית רגילה . ב . צורות הגלים של במוצא המשווה ועל העומס . 1 חברו את הדקי הדקי המבוא של משקף התנודות הממוחשב , ( Oscilloscope ) לנקודת הבדיקה - TP מוצא מחולל הגל המשולש , צפו באותות המתקבלים n ושמרו אותם . . 2 חברו את מבוא משקף התנודות למוצא המשווה . צפו באותות המתקבלים . שמרו אותם וצרפו אותם לדוח הניסוי ( ראו איור . 3 . ( 4 . 11 חברו את הדקי המבוא של משקף התנודות לנגדי העומס ; חברו את ההדק החיובי לנקודת הבדיקה , TP ואת ההדק השלילי להדקי הנגדים המחוברים לספק של 12 ) -12 V חיבור זה אפשרי מכיוון שמשקף התנודות ניזון מספק נפרד ומתחו "צף . " איור 4 . 10 מתח המוצא של מחולל הגל המשולש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר