עמוד:72

במוצא המשווה u מופעים דפקים סימטריים , אולם מגבר הזרם , הטרנזיסטור , Q גורם x 2 D לכך שהמערכת פעילה עבור הדפקים החיוביים בלבד . לכן יש להתייחס אל הדפקים המופיעים על נגדי החימום כאל דפקים לא סימטריים . שאלה 4 . 14 א . מהו המתח בנקודת הבדיקה TP שבמעגל הניסוי , כאשר מתח הדופק במוצא המשווה 12 U הוא חיובי ? האם זורם זרם בעומס ? 2 D ב . מהו המתח בנקודת הבדיקה TP כאשר מתח הדופק במוצא המשווה הוא שלילי ? 12 האם זורם זרם בעומס ? ג . מה המתח על נגדי העומס כאשר מתח המוצא של המשווה חיובי ? ד . מה המתח על נגדי העומס כאשר מתח המוצא של המשווה שלילי ? שאלה 4 . 15 במוצא המשווה ( אפנו רוחב הדופק ) שבניסוי מופיעים דפקים בתדר של 400 Hz ובעוצמה שיא-לשיא של . 22 V גורם המחזור הוא . 40 % א . סרטטו , זה מתחת לזה , את גרף מתח המוצא של המשווה ואת גרף המתח על העומס . ב . מהו המתח הממוצע על העומס ? הציוד הדרוש - ציוד הניסוי כפי שהופיע בחלק החובה של הניסוי מחולל גל משולש שהוא חלק ממעגל הניסוי , או מחולל חיצוני מהלך הניסוי א . בדיקת פעולת המערכת . 1 חברו את מחולל הגל המשולש להדק TP , , במעגל הניסוי . אם אתם מחברים למעגל מחולל חיצוני , כוונו את התדר שלו , 400 Wz-b ואת המתח שלו ל- . 4 V _ P P . 2 כוונו את הפוטנציומטר P 5 למצב של הגבר מרבי , ואת הפוטנציומטר P למצב אמצעי ( היסט אפס . 3 . ( צפו בשני מדי המתח המודדים את הטמפרטורה המצויה והרצויה . האם הטמפרטורה הרצויה נשמרת ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר