עמוד:69

לשלוט במשתנה המבוקר . בשיטת הבקרה "אפנון רוחב דופק , ( PWM ) '' אספקת המתח למפעיל נעשית בדפקיס מחזוריים שרוחבם קובע את המתח הממוצע שעל המפעיל . באיור 4 . 7 מתוארת צורת גלים אופיינית המסופקת במערכת הפועלת עם אפנון בשיטת רוחב דופק . המתח הממוצע הוא ו ( 4-3 ) U = UUAX -j : T \ המנה — נקראת גורס המחזור ומסמנים אותה באות , ( Duty Cycle ) D את משואה ( 4-3 ) אפשר אפוא לרשום כך ! ( 4-4 ) U = V up ^ -D בכתובת האינטרנט הבאה ניתן להפעיל יישום java המאפשר בדיקה דינמית של הקשר בין גורם המחזור D לבין המתח הממוצע על המפעיל בשיטת אפנון רוחב דופק י http : // www . ipes . ethz . ch / ipes / PWMsimpel / e pwmsimpel . html באתר מופיעות שתי צורות גלים אפשריות של הדפקים . הדופק העליון הוא בלתי סימטרי ביחס לאפס , והתחתון סימטרי ביחס לאפס . איור 4 . 7 אופיין של מתח על הדקי המפעיל בשיטת אפנון רוחב דופק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר