עמוד:67

שאלת 4 . 7 תארו את תגובת המערכת לאות מדרגה . השוו בין תגובת המערכת הפועלת בחוג פתוח לתגובת המערכת כשהיא פועלת בחוג סגור . ו . התגובה לשינוי ההגבר וההיסט . 1 הקטן את הגבר המגבר ל , 1- על-ידי שינוי מצבו של פוטנציומטר , P למצב של 5 התנגדות מזערית . צפו בגרף המתהווה ומקליט תופעות המעבר . שמרו והדפיסו את הגרף המתקבל . . 2 צרו אות מדרגה חיובי של 5 ° C במבוא הבקר על-ידי שינוי מצב הפוטנציומטר P 2 ( הטמפרטורה הרצויה . ( שמרו והדפיסו את הגרף המתקבל . שאלה 4 . 8 האם הגרף המתקבל עבור הגבר 1 שונה מהגרף שנוצר עבור הגבר גבוה יותר ? האם הטמפרטורה הרצויה נשמרת ? תארו את השפעת ההגבר על פעולת המערכת . שאלה 4 . 9 העריכו על פי הגרפים את קבוע הזמן של המערכת , בהנחה שזוהי מערכת מסדר ראשון . השוו את קבוע הזמן שקיבלתם עתה לקבוע הזמן שהתקבל בניסוי הקודם ( בחוג פתוח . ( . 3 כוונו את הפוטנציומטר למצב של היסט חיובי מרבי . שמרו את הגרף המתקבל . כוונו את הפוטנציומטר למצב אמצעי , ושמרו את הגרף . כוונו את הפוטנציומטר למצב של היסט שלילי מרבי , ושמרו את הגרף . הדפיסו את הגרפים וצרפו אותם לדוח הניסוי . שאלה 4 . 10 כיצד משפיע מתח ההיסט על תגובת המערכת . הסבירו . ז . תגובה להפרעה . 1 הפעילו את המאוורר - כהפרעה לפעולת המערכת . צפו בגרף המתהווה על המרקע , שמרו והדפיסו אותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר