עמוד:66

A חברו את מדי המתח הישר , באמצעות הגששים , לנקודות הבדיקה TP 4 1 DnDn ) m 1 o הרצויה ) j TP -7 ( הטמפרטורה הנמדדת . ( ג . כיול חיישן טמפרטורה אם חל שינוי במצב הפוטנציומטרים של החיישן , כיילו אותו כמוסבר בניסוי . 2 ד . בדיקת פעולת המערכת . 1 קבעו את הטמפרטורה הרצויה ל- 30 ° C בערך . את . 2 כוונו הפוטנציומטר למצב של הגבר מרבי ואת הפוטנציומטר P למצב 6 ^ אמצעי ( היסט אפס . 3 . ( צפו בשני מדי המתח . האם הטמפרטורה הרצויה נשמרת ? . 4 שנו מעט את הטמפרטורה הרצויה . האם המערכת פועלת כראוי ? מהי מידת הסטייה של הטמפרטורה הנמדדת מהטמפרטורה הרצויה ? ה . תגובה לאות מדרגה . 1 כוונו את משקף התנודות לחלוקה אופקית של 5 sec / div וחלוקה אנכית של . 1 V / div חברו את הנקודה TP ( הטמפרטורה המצויה ) למבוא המשקף . הפעילו את 3 מקליט תופעות המעבר , כאשר הגרף המתהווה נמצא בשליש הראשון של המסך . צרו אות מדרגה חיובי של , 5 ° C על-ידי שינוי מהיר של מצב הפוטנציומטר /> 3 ( הטמפרטורה הרצויה . ( צפו בשינויים . שמרו אותם והדפיסו את הגרף המתקבל וצרפו אותו לדוח הניסוי . . 2 חזרו על סעיף ה עבור אות מדרגה שלילי של . 5 ° C איור 4 . 5 תגובה לאות מדרגה חיובי ושלילי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר