עמוד:62

שאלה 4 . 4 באיור 4 . 3 מתוארת התפוקה של בקר יחסי ( בוולטים ) בתלות במתח השגיאה . א . מצאו את משוואת הבקר . ב . חשבו את מקדם היחס של הבקר . ג . הניחו שמתח המוצא של הבקר אינו יכול להיות שלילי . סרטטו את האופיין וחשבו את מקדם היחס . באיור 4 . 4 א נתון הממעגל של המערכת לבקרת טמפרטורה על-ידי בקר יחסי המשמשת בניסוי ( במעגל זהה למעגל ששימש בניסוי הקודם . ( באיור 4 . 4 ב נתון מעגל חיישן הטמפרטורה . כדי ליצור משוב במעגל זה , מקצרים את נקודות הבדיקה TP בין שני 3 המעגלים . א > לר 4 . 3 אופיין של בקר יחסי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר